Polecamy

Literatura

Osoby szukające więcej wiadomości o Szczawnicy - jej historii, warunkach, ciekawostkach i życiu kulturalnym, mogą sięgnąć po różne pozycji książkowe, które związane są z tym regionem. Wielość dostępnych pozycji pozwala na lepsze zapoznanie się z tym miastem i jego okolicami. Zwiedzanie muzeów, szlaków turystycznych Pienin i Beskidu Sądeckiego będzie prostsze i przyjemniejsze, dzięki czerpaniu wiadomości z rzetelnych, sprawdzonych źródeł.

Wśród propozycji książkowych mówiących o Szczawnicy polecamy:

 1. Jarocka-Bieniek Jolanta, Przewodnik po Muzeum Pienińskim, Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, Szczawnica 1993. s.17.


 1. Czarnecka M., Rusiecki J., Szczawnica i okolice, Sport i Turystyka, Warszawa 1955, s.63.


 1. Arocka-Bieniek Jolanta, Testament Józefa Szalaya, Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach, Szczawnica 1991. s.22.


 1. Nyka Józef, Szczawnica Krościenko i okolice. Wydanie II uzupełnione i rozszerzone, Sport i Turystyka, Warszawa 1973, s.127.


 1. Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach 1988-1998, Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninac, Szczawnica 1998, s.45. Zawiera m. in. wykaz publikacji Ośrodka, bibliografię zawartości Prac Pienińskich.


 1. SZCZAWNICA 1991. Informator turystyczny, Oficyna Wydawnicza 'Rewasz', Warszawa 1991, s.44.


 1. Tyszkiewicz Jan, Dawne rybołówstwo w Pieninach, Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej w Pieninach, Szczawnica 2005, s.91.


 1. Tyszkiewicz Jan, Jak górale łowili ryby w Dunajcu, . PTTK,  Szczawnica 1992, s.14.


 1. Wyznakiewicz Jolanta, Wędrówka przez Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki. Rabka - Krościenko - Szczawnica - Krynica. Przewodnik turystyczny. Wydanie II, rozszerzone i zmienione. Warszawa Kraków 1989. Kraj, s.51.

 1. Barbara Alina Węglarz, Spacerkiem po starej Szczawnicy i Rusi Szlachtowskiej, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Pruszków 1999.

 2. Okolice Szczawnicy, Mapa turystyczna w skali 1:50 tys, praca zbiorowa, Rewasz.