Aktualności:Remont Kaplicy Szalayowskiej 20 Marzec 2014 o 9:00

Szczawnica otrzymała od Marszałka Województwa Małopolskiego nie wielka ale jednak kwotę na remont kaplicy Szalayowskiej.

Kaplica położona jest centrum miasta. Ze względu na to że stanowi ona niezwykłą pamiątkę pierwszych lat istnienia uzdrowiska jest szczególnie ważna dla mieszkańców. Spoczywają tutaj członkowie rodziny Szalayów i inni dawni mieszkańcy uzdrowiska. Ząb czasu oraz brak prac konserwatorskich spowodował że to miejsce uległo zniszczeniu.

Jak informuje Urząd Miasta: "W 2012r zostały wykonane prace polegające na odwodnieniu oraz izolacji fundamentowych ścian przyziemia kaplicy. Została również wykonana renowacja schodów zewnętrznych. W II etapie zostanie wykonana kompleksowa renowacja elewacji budynku wraz z remontem dachu nad kaplicą wraz z wejściem. Całość inwestycji zostanie zrealizowana za kwotę około 74 000,00 zł.Pozyskanie środków od Marszałka Województwa pozwoli na sukcesywną poprawę stanu technicznego zabytku"