Aktualności:Masowy Szczawnicki Bieg Niepodległości 26 Październik 2012 o 2:02

REGULAMIN ZAWODÓW W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH III MASOWEGO SZCZAWNICKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy. Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy

2. Patronat honorowy: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

3. Cele imprezy:  Bieg dla upamiętnienia 94 Rocznicy Odzyskania Niepodległości Narodowej. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu  Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta Zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia systematycznych zajęć treningowych z lekkiej atletyki Promocja miasta i regionu

4. Termin 11 listopada 2012r. (niedziela)

5. Miejsce: Szczawnica

6. Trasa: w zależności od grupy wiekowej, różne trasy okrężne wokół Grajcarka – promenada – ścieżka pieszo-rowerowa – załącznik nr1

7. Start / meta: Przy karczmie „U Polowacy” 

8. Biuro zawodów: Karczma „U Polowacy”

9. Wyżywienie uczestników: Karczma „U Polowacy” każda grupa wiekowa po ukończonym biegu ma możliwość skorzystania z gorącego napoju i ciepłego posiłku.

10. Kategorie wiekowe i długość trasy:

Rocznik 2002 i mł. (klasa IV i młodsi) – dystans 500m
Rocznik 2001 - 2000 (klasy V i VI) – dystans 1000m
Rocznik 1999 – 1997 (klasy I-III gimn.) – dystans 1500m
Rocznik 1996 – 1994 (szkoły ponad gimnazjalne) – 2500m
Kategoria OPEN 1993 i starsi – dystans 5000m
Reprezentacja PSOUU – Szczawnica – dystans ok. 1000m

11. Sposób przeprowadzenia zawodów: w zawodach biorą udział uczniowie szkół oraz biegacze amatorzy, nie uprawiający konkurencji biegowych wyczynowo. zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową, nazwę szkoły (organizacji, instytucji, klubu) zgłoszenia grupowe należy nadsyłać w terminie wyłącznie do 7 listopada 2012 do godz. 24:00 na adres: bieg@sp1.szczawnica.pl  indywidualne zgłoszenia zawodnika można dokonać przed zawodami zawodnicy startują z karteczkami startowymi, które przekażą sędziemu po ukończeniu biegu (odbiór kart przed zawodami). na kartkę startową należy wpisać drukowanymi literami: imię i nazwisko, rok urodzenia, kategorię wiekową oraz nazwę szkoły (organizacji, instytucji, klubu). zawody zaczynamy od biegów najmłodszych kategorii wiekowych. dowolna liczba startujących.

12. Program imprezy:

10.00 – 10.45 – zapisy, potwierdzenie zgłoszeń oraz odbiór karteczek startowych
11.00 – start I najmłodszej kategorii wiekowej 
11.15 - start II kategorii wiekowej (kl V-VI)
11.30 - start III kategorii wiekowej (kl I-III gimn.)
11.50 - start kategorii szkoły ponad gimnazjalne
12.15 - start kategorii OPEN
12.45 – start reprezentacji PSOUU - Szczawnica 
13.00 – podsumowanie zawodów, wręczenie nagród 

13. Klasyfikacja punktowa: Podczas zawodów będzie prowadzona drużynowa punktacja szkół (organizacji, instytucji, klubów). Wszyscy zawodnicy punktują (np. jeśli w kategorii występuje 30 zawodników to I m – 30pkt. itd. aż do XXX m – 1pkt.)

14. Nagrody: w poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc I-III pamiątkowe medale oraz nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-X dyplomy pamiątkowe  za zajęcie miejsc I-III w punktacji generalnej puchary okolicznościowe za uczestnictwo w biegu niezależnie od zajętej lokaty pamiątkowe upominki.

15. Postanowienia końcowe: organizatorzy zastrzegają możliwość, spowodowanych okolicznościami zmian w godzinach rozpoczęcia poszczególnych punktów programu, o czym uczestnicy będą informowani na bieżąco na miejscu startu/mety. biegi rozegrane zostaną bez względu na pogodę organizatorzy zabezpieczą opiekę medyczną w czasie trwania zawodów

każdy zawodnik powinien posiadać zezwolenie lekarskie, lub zgodę rodziców, dopuszczamy formę oświadczenia pisemnego zawodnika o zdolności do uczestnictwa w biegu (załącznik nr 2 i 3). Zgody i oświadczenia zawodników drużyn szkolnych, organizacji, instytucji, klubów przechowują opiekunowie lub kapitanowie drużyn. Zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia zawodników indywidualnych należy złożyć w biurze zawodów. organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zgubione oraz za kontuzje poniesione przez zawodników przed w trakcie i po zawodach uczestnicy zawodów otrzymają po zawodach swojej kategorii ciepły posiłek i napoje wręczenie medali, dyplomów i nagród rzeczowych oraz podsumowanie klasyfikacji drużynowej nastąpi po rozegraniu wszystkich biegów i odbędzie się na terenie karczmy „U Polowacy” udział w zawodach jest bezpłatny organizatorzy ubezpieczają zawodników NW zawodnicy startują w butach bez kolców (nawierzchnia kostka brukowa) zawodnicy przebierają się do zawodów we własnym zakresie obowiązuje strój sportowy odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych. ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

ZAŁĄCZNIK NR 1

1. TRASA ŻÓŁTA – długość trasy ok. 500m, kategoria szkoła podstawowa roczniki 2002r i młodsi; start ścieżka pieszo-rowerowa na wysokości mostku przy parku linowym, bieg wzdłuż Grajcarka po ścieżce pieszo-rowerowej do karczmy „U Polowacy”, meta na mostku u wylotu ul. Nad Grajcarkiem. START GODZINA 11:00

2. TRASA ZIELONA – długość trasy ok. 1000m, kategoria szkoła podstawowa roczniki 2001r-2000r; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą w stronę centrum do mostku przy parku linowym, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Nad Grajcarkiem, meta na mostku. START GODZINA 11:15

3. TRASA NIEBIESKA – długość trasy ok. 1500m, kategoria gimnazjum roczniki 1999r-1997r; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą 

w stronę centrum do mostku kolei linowej Palenica, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Nad Grajcarkiem, meta na mostku. START GODZINA 11:30

4. TRASA CZERWONA – długość trasy ok. 2500m, kategoria szkoły ponad gimnazjalne roczniki 1996r-1994r; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą w stronę centrum do mostku kolei linowej Palenica, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Flisackiej, przez mostek na promenadę spacerową, promenadą spacerową w stronę centrum do karczmy „U Polowacy”, meta na mostku. START GODZINA 11:50

5. TRASA CZARNA – długość trasy ok. 5000m, kategoria open roczniki 1993r i starsi; start promenada spacerowa (karczma „U Polowacy”), bieg promenadą w stronę centrum do mostku kolei linowej Palenica, przez mostek na ścieżkę pieszo-rowerową, ścieżką pieszo-rowerową do mostku u wylotu ul. Flisackiej, przez mostek na promenadę spacerową, promenadą spacerową w stronę centrum do karczmy „U Polowacy” (dwie pętle), meta na mostku. START GODZINA 12:15