Aktualności:XXI Kongres Uzdrowisk Polskich 28 Maj 2012 o 23:31

w dniach 17-19 czerwca 2012 r. w Szczawnicy odbędzie się XXI Kongres Uzdrowisk Polskich. Głównym tematem obrad będzie kwestia planowanego przez rząd wprowadzenia pełnej odpłatności za leczenie uzdrowiskowe. Organizatorem obrad jest

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Unia Uzdrowisk Polskich oraz Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie” 

W związku z realizacją przez SGU RP projektu „Rozwój i promocja Małopolskiego Produktu Uzdrowiskowego w ramach krajowych i europejskich sieci współpracy” tegoroczny kongres bedzie miał charakter międzynarodowy. Udział w spotkaniach i obradach kongresowych potwierdzili prelegenci z Portugalii, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Podczas obrad kongresowych poruszone zostaną tematy związane m.in. z nowymi perspektywami finansowania polskich uzdrowisk, miejscem polskich uzdrowisk w europejskich sieciach współpracy, tworzeniem wspólnego, nowoczesnego produktu uzdrowiskowego wraz z rozwijaniem wzajemnie się uzupełniających sposobów promocji tego produktu na arenie międzynarodowej. Obradom Kongresu będzie towarzyszyć wystawa urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego, prezentacja wód leczniczych i mineralnych i kosmetyków wytworzonych w oparciu o naturalne produkty lecznicze. Obrady odbywać się będę w odbudowanym Dworze Gościnnym

szczawnica.nrs.pl/UM