Aktualności:Plany budowy kompleksu ścieżek edukacyjno-przyrodniczych w małych Pieninach 14 Luty 2012 o 23:48

Miasto Szczawnica stara się o dofinansowanie na budowę kompleksu ścieżek edukacyjno-przyrodniczych „Homole Pieniński Matecznik - budowa kompleksu ścieżek edukacyjno - przyrodniczych wraz z infrastrukturą przyległą w Małych Pieninach”. Projekt polega na zagospodarowaniu atrakcyjnych przyrodniczo terenów położonych na obszarach wiejskich gminy uzdrowiskowej Szczawnica. W skład projektu wchodzi budowa kompleksu ścieżek edukacyjno – przyrodniczych oraz uporządkowanie placu zlokalizowanego na wejściu do planowanego kompleksu będącego początkiem trasy do Wąwozu Homole.

Po zrealizowaniu projektu powstanie zagospodarowany obszar udostępniony turystom i będzie naturalnym uzupełnieniem istniejącego szlaku prowadzącego przez Wąwóz Homole. Teren kompleksu ścieżek edukacyjno – przyrodniczych będzie dostępny bez żadnych ograniczeń w ciągu trwania sezonu wiosenno – letniego. Obowiązywać będą tu podobne zasady jak w przypadku korzystania z wąwozu Homole. Przewiduje się również wykorzystanie ścieżek edukacyjno – przyrodniczych w sezonie zimowym dla potrzeb rekreacyjnego narciarstwa biegowego.

Planowane dofinansowanie projektu wynosi 502 500,00 PLN i stanowi 75% kosztów inwestycji.

źródło: UMIG Szczawnica