Aktualności:Promenada spacerowa wzdłuż prawego brzegu Grajcarka 3 Grudzień 2010 o 10:18

Burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda podpisał w dniu 15 września umowę z Ministrem Rozwoju Regionalnego działającym jako instytucja Zarządzająca dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości infrastruktury turystycznej w rejonie Pienińskiego Parku Narodowego”. 
Projekt złożony przez władze Szczawnicy w październiku 2008r., został zaakceptowany do dofinansowania końcem maja 2009 r. a całkowita jego wartość wynosi 2 412 278,52 EURO (ok. 10 000 000, 00 zł). Zakłada on budowę promenady spacerowej wzdłuż prawego brzegu Grajcarka wraz z elementami małej architektury. Znajdą się tam więc ławeczki do odpoczynku, donice z kwiatami oraz drzewkami, tarasy widokowe oraz stylowe mostki łączące obydwa brzegi Grajcarka. Promenada posiadała będzie zarówno część jezdną do domów znajdujących się przy niej oraz deptak przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszego. W tym roku, zakres prac przy promenadzie związany będzie ściśle z inną inwestycją realizowaną na terenie Szczawnicy a mianowicie rehabilitacją sieci wodociągowej. W pierszej kolejności zatem rozbudowana zostanie cała sieć wodociągowa wzdłuż Grajcarka, po czym rozpoczęte zostaną prace związane z budową promenady. Na efekt końcowy inwestycji trzeba więc będzie poczekać co najmniej do końca przyszłego roku.

Konieczność realizacji takiej inwestycji na terenie Szczawnicy uzasadniają co najmniej dwa powody. Jednym z nich są niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze wynikające z położenia Szczawnicy. Realizacja projektu wzmocni atrakcyjność turystyczną tego rejonu, co przełoży się na wzrost ruchu turystycznego, wzrost aktywności gospodarczej, wzrost ilości miejsc pracy a przede wszystkim na podniesienie poziomu infrastruktury turystycznej w tym regionie. Drugi powód uzasadniający realizację tego typu przedsięwzięcia wynika z układu urbanistycznego typowego uzdrowiska. „Standardowy” zdrój posiada swoje centrum, sanatoria lecznicze, pijalnię wód, miejsce imprez kulturalnych oraz promenadę, której w Szczawnicy zawsze brakowało. Dzięki realizacji tej inwestycji Szczawnica zwiększy zatem swój potencjał turystyczny i gospodarczy, poprawi infrastrukturę wypoczynkową oraz wzbogaci się o dodatkowy element budujący prestiż prawdziwego uzdrowiska.