Aktualności:Do parku poprowadzi 12 bram 12 Maj 2009 o 20:24

Szykuje się wielka rewolucja w Parku Dolnym i Górnym w Szczawnicy. Miasto oraz obecny właściciel zamierzają rozpocząć wspólnie odnowę tego obiektu.Wprzyszłości ma on być miejscem zabaw rodzin zdziećmi i miejscemdla spacerowiczów. Decyzja o wspólnej realizacji rewitalizacji parku zapadła na ostatniej sesji rady gminy Szczawnica. Miasto razem z Przedsiębiorstwem Uzdrowisko S.A. będą wspólnie odnawiać park. Po realizacji inwestycji teren ten zmieni całkowicie swój wygląd. Zgodnie z opracowanymi już koncepcjami zagospodarowania przewiduje się w ramach np. Parku Dolnego przebudowę oświetlenia parkowego, montaż podświetleń ciekawych elementów architektonicznych, nawadniania terenu, renowację zabytkowych altan, zagospodarowanie stawu, budowę placu zabaw dla dzieci, a przede wszystkim przebudowę i odnowienie ciągów komunikacyjnych. Koncepcja przewiduje również ogrodzenie terenu stylowym parkanem nawiązującym do architektury szczawnickiej. Do Parku Dolnego będzie wejście przez 12 bramotwartych podczas dnia. W chwili obecnej dopracowywana jest koncepcja przebudowy deptaka wzdłuż ulicy Zdrojowej oraz przebudowy placu Dietla. Całość dokumentacji technicznej spoczywa na Uzdrowisku Szczawnica, natomiast samorząd miasta przygotowuje Plan Rozwoju Uzdrowiska jako dokument niezbędny do złożenia wniosku i opracuje sam wniosek jako beneficjent środków. W chwili obecnej miejskie parki znajdują sięwe władaniu spadkobierców hr. Adama Stadnickiego. Jak podkreślił burmistrz Grzegorz Niezgoda, jest to pierwszy na Podhalu przykład próby współpracy między podmiotem publicznym, a jednostką prywatną.
Stanisław Zachwieja

Autor:Gazeta Krakowska 2009-05-12