Aktualności:Szczawnica - Nowe wsie - Szlachtowa i Jaworki 7 Grudzień 2007 o 10:18

Najpierw był projekt rozporządzenia, a teraz jest już rozporządzenie Rady Ministrów; dotyczy zmiany statusu Szczawnicy z gminy miejskiej na miejsko-wiejską. Od 1 stycznia mieszkańcy obecnych dzielnic miasta: Jaworek i Szlachtowej - bez przeprowadzania się - mieszkać będą na wsi. - Zmiana administracyjna stworzy nam możliwość korzystania ze środków przeznaczonych na obszary wiejskie, do tej pory nie mieliśmy takiej szansy - mówi burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Sprawa wydzielenia wsi: Szlachtowej i Jaworek z granic administracyjnych miasta toczyła się kilka lat. Mówiąc o ich wydzieleniu podnoszono, że zarówno Szczawnica, jak i Szlachtowa oraz Jaworki stanowią jednorodne układy osadnicze i przestrzenne, które mogą samodzielnie funkcjonować. Zebrano więc podpisy mieszkańców opowiadających się za zmianą statusu Szczawnicy z gminy miejskiej na miejsko-wiejską, w dalszej kolejności zorganizowano referendum społeczne. Wreszcie w połowie tego roku pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów, a następnie samo rozporządzenie.

Zmiana statusu stworzy włodarzom Szczawnicy możliwość pozyskiwania środków finansowych również na obszary wiejskie. Bolączką w mieście jest woda, od nowego roku samorząd będzie mógł starać się o pieniądze na wodociąg z jednego komponentu dla miasta, a z innego dla obu wsi. Mieszkańcy będą mogli pozyskiwać środki na działalność agroturystyczną, mniejsze koszty będą miały też osoby na wsi wynajmujące do pięciu pokoi, ich działalność będzie zwolniona z podatku dochodowego; większą dotację otrzyma również szkoła w Szlachtowej. To zyski, a koszty?

- Mieszkańcy będą musieli ponieść indywidualnie koszty wymiany dokumentów - mówi burmistrz Grzegorz Niezgoda. Konieczne będzie też przeprowadzenie podziału geodezyjnego i wyznaczenie nowych granic miasta i obu wsi, to jednak leży w gestii starostwa powiatowego, choć jak burmistrz zapewnił w rozmowie z "Dziennikiem Polskim", jeśli starostwo zwróci się do miasta z prośbą o pokrycie części kosztów, to taka możliwość będzie rozważana.

(TEZ)

"Dziennik Polski" 2007-12-07